Як збільшити надої шляхом зменшення втрат поживних речовин в силосі (сінажі) в процесі виймання зі сховища?

      Обов'язковою умовою ефективного молочного господарства є забезпечення  корів достатньою кількістю якісних та  поживних кормів. Корови тварини не вибагливі -  вони можуть їсти як високоякісний корм, так і їжу, досить сумнівної якості. Але якщо ви користуєтесь їх невимогливістю, то не варто чекати від корови хороших надоїв та  гарного  здоров’я.

         Рівень продуктивності ВРХ
напряму залежить від якості кормів, їх збалансованості в   раціоні  годівлі, комфорту в корівнику і генетики (породності батьків).

         Ми зараз говоримо за корми  так, як в структурі собівартості молока на їхню частку припадає до 70% витрат. З огляду на це зменшення втрат поживних речовин в процесі зберігання та виймання силосу (сінажу) є важливою умовою підвищення  продуктивності корів  та зменшення собівартості молока.

        В Україні силос та сінаж є основними інгредієнтами раціону  корів у ваговому та об'ємному співвідношенні та виступають основним джерелом   енергії.  Кожен  тваринник  знає, що  чим кращий силос, тим більше корова дає молока і менша потреба в концентрованих кормах.
         І, як правило  господарствам вдається закласти доволі  якісний силос чи сінаж, але це зовсім  не означає,  що саме такої якості корм у вигляду кормосуміші отримають його корови на кормовому столі. І причина пониження якості силосу  це спосіб виймання  законсервованих кормів із силосної траншеї.
Розповсюджений метод виймання силосних мас телескопічним навантажувачом     з ківшом  розриває  ущільнений  корм,  залишаючи  нерівну  стінку, та  утворює в ній мікротріщини  до 2,5 метрів, в які попадає повітря . Повітря, яке проникає в тріщини, викликає в силосі  розвиток дріжджів та гнильної мікрофлори, які   споживають  збережену в кормі енергію  та забруднюють його своїми продуктами життєдіяльності, що призводить до зменшення енергетичної цінності  корму  погіршує його смакові якості, в результаті чого  корова менше його з’їдає.

На жаль саме під час неправильного виймання силосу (сінажу) з ями чи траншеї втрачається до 40% його енергетичної цінності.

      Такий звичайний та, на перший погляд простий процес виймання корму  зменшує Ваші прибутки та  погіршує здоров’я корів, що в свою чергу  потребує додаткових витрат на ветеринарні препарати.  Затрачуючи великі кошти та багато часу за приготування сінажу (силосу) при його вийманні зі сховища всі зусилля стають марними через те, що на кормовий стіл до ВРХ потрапляє силос (сінаж) який не має енергетичної цінності та не сприяє високим надоям.

         Для зменшення цих втрат під час  виймання силосу (сінажу) зі сховища потрібно користуватися  спеціалізованим обладнанням,  яке залишає в ямі  щільний не розпушений і рівний  вертикальний зріз  та забезпечує правильне виймання силосу (сінажу) в глибину ями  не менше 70 см за добу.

         Зараз на ринку України досить широкий вибір спеціалізованого обладнання по виймання силосу, але найкращим вважається самохідний нарізувач-завантажувач Гонелла серії Taurus, яку італійські виробники розробляли та вдосконалювали протягом 40 років.
        Він призначений для нарізання силосної маси з траншеї або кургану з одночасним завантаженням її в кормозмішувач.

Унікальна технологія та технічні особливості Гонелли дозволяють завантажувати до 40 тонн корму за годину.

         За ширини захвату  фрезерного агрегату 1,9 метра та рівня заглиблення його в силосну масу  на 40 см. поверхневі втрати силосу становлять лише 0, 95%. Після виймання  корму нарізувачем-завантажувачем  повністю зберігається моноліт корму в ямі, що запобігає потрапляння повітря в товщину силосу і подальшому його псуванню, а отже і втраті поживної цінності.

         Достатньо висока продуктивність виконання технологічного процесу електричними двигунами з гідравлічними насосами  дає можливість завантажити  більше 1 м3 силосу за  хвилину при низькій енергомісткості процесу 0, 35 кВт/т.
Необхідно зазначити що для виконання завантаження не потрібно залучати додаткового працівника, так як , керує нарізувачем-завантажувачем механізатор, що  експлуатує кормозмішувач.

         Аналіз господарської діяльності ферм, які вже використовують для виймання силосу Гонеллу засвідчує підвищення молочної продуктивності корів від 3 до 5 %., суттєве зменшення захворювання  на мастит та  суттєву економію кошів за рахунок  зменшення використання (чи навіть і повного вилучення) фронтального навантажувача з процесу годівлі.

         Всі перераховані переваги  використання самохідного нарізувача-завантажувача із серії Taurus  від компанії  Гонелла для виймання і завантажування силосних мас  суттєво  зменшують витрати  на годівлю корів; покращують показники продуктивності і здоров’я. В результаті знижується   собівартість молока та піднімається рентабельність тваринницького напрямку підприємства, що  робить  цей напрямок біль цікавим для подальших інвестицій і розвитку.